Google Home wordt Google Nest

Posted in Advertising

Niet zo vreemd dat na de koop door Google moedermaatschappij Alphabet van het merk Nest,  Google besloten heeft om de Google-Home-familie onder de naam Nest te gaan voeren. Tegen Alexa en Echo kan Nest nu een betere merk positie in nemen. "You make a house a home, we make a home a nest. Welcome to the #HelpfulHome".